"ชินวรณ์" เสนอ 5 มาตรการแก้วิกฤตโควิดเฉพาะหน้า

2021-07-13 10:37:11

"ชินวรณ์" เสนอ 5 มาตรการแก้วิกฤตโควิดเฉพาะหน้า

Advertisement

"ชินวรณ์" เสนอ 5 มาตรการนายกฯ เร่งแก้วิกฤตโควิดเฉพาะหน้า

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวว่า ขอเสนอให้รัฐบาลแก้วิกฤตเฉพาะหน้าในการแก้ปัญหาโควิด-19 ใน 5 ประเด็น คือ 1.โดยขอให้นายกรัฐมนตรีมีมาตรการบริหารจัดการการแก้ปัญหาโรคระบาดอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2.รัฐบาลต้องจัดหาวัคซีนคุณภาพ mRNA ให้ประชาชนฟรีและทั่วถึง 3.จัดระบบ Self-Quarantine โดยการให้ รพ.สต. มีเครื่องมือตรวจอย่างง่ายและรวดเร็ว (Rapid antigen test) พร้อมกับให้ อสม. เป็นผู้ตรวจให้กับบุคคลหรือครอบครัวที่มีความเสี่ยงทันที  4.กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจากในเมือง หรือ กทม. มีความประสงค์จะกลับมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิลำเนา ขอให้รัฐบาลมอบให้ อบจ. และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  จังหวัดนั้น ๆ ร่วมกันรับผิดชอบ และ 5.รัฐบาลจะต้องเยียวยาประชาชนทุกคน ตั้งแต่การงดเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และที่สำคัญคือต้องงดเก็บค่าเทอม ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอนุบาลศึกษา โดยงบประมาณในเรื่องนี้สามารถใช้เงินจากเงินกู้ใน พ.ร.ก. 500,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการทันที