แจ้งความดำเนินคดีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร

2021-07-10 08:26:21

แจ้งความดำเนินคดีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร

Advertisement

เขตห้วยขวาง แจ้งความดำเนินคดีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ฝ่าฝืนกฎหมาย ถอดแมสก์ ทำนางงามติดโควิดเพียบ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา นายอนุชิต พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวางได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตห้วยขวางนำหลักฐานที่พบว่ากองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 กระทำความผิดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  สน.มักกะสัน เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ซึ่งเป็นผู้มาดำเนินการยื่นแผนการจัดงานและขออนุญาต จัดงานการประกวดดังกล่าวในวันที่ 26-27 มิ.ย. มิริน เธียเตอร์  RCA เขตห้วยขวาง ในความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 และมาตรา 52 หลังพบว่าเวทีประกวดดังกล่าวมีการสั่งให้ถอดแมสก์ จนมีนางงามติดโควิด 13 คน พี่เลี้ยง 9 คน เสี่ยงอีก 100 กว่าคน

สำหรับกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร 2021 ได้ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ฉบับลงวันที่ 25 เม.ย. 2564, ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคที่ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่33) ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2564 จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี

ทั้งนี้ในประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 33 ในข้อ 8 ระบุว่า การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 500 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน 500 คนให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กทม. ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค