ศบค.แจงวัคซีนบริจาค 2.55 ล้านโดสฉีดให้กลุ่มไหน?

2021-07-09 22:29:24

ศบค.แจงวัคซีนบริจาค 2.55 ล้านโดสฉีดให้กลุ่มไหน?

Advertisement

ศบค.แจงชัดวัคซีนบริจาค "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" 2.55 ล้านโดสฉีดให้กลุ่มไหน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงภายหลังประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ถึงการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ ประกอบด้วย วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1.05 ล้านโดส โดยวันนี้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามาถึงประเทศไทยแล้ว

วัคซีนไฟเซอร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ

1.บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ (ฉีดเป็นบูสต์เตอร์โดส 1 เข็ม)

2.ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

3.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

4.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กลุ่มเป้าหมาย คือ

1.ผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค

2.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง

3.ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต