เปิดเงินเดือน "นายกฯ-รมว.-รมช."สละ 3 เดือนแก้โควิด-19

2021-07-09 15:02:28

เปิดเงินเดือน "นายกฯ-รมว.-รมช."สละ 3 เดือนแก้โควิด-19

Advertisement

เปิดเงินเดือน "นายกฯ-รมว.-รมช." เผย "บิ๊กตู่"สละ 3 เดือนเป็นเงิน 723,990 บาท

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ รมว.กลาโหม ประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำไปช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาโควิด-19  ที่กำลังระบาดอย่างหนัก  ขณะเดียวกันรัฐมนตรีหลายคนก็ได้ขานรับแนวคิดนายกรัฐมนตรีถ้วนหน้า

หลายคนอาจอยากรู้วาเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ  มากน้อยแค่ไหน  จากข้อมูลจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 ระบุว่า ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตัวแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบตามบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตัวแหน่งข้าราชการการเมือง มีดังนี้

-นายกรัฐมนตรี  อัตราเงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตัวแหน่งเดือนละ 50,000 บาท รวม  125,590 บาท ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ยังควบตำแหน่ง รมว.กลาโหม อัตราเงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท เท่ากับว่า ปัจจุบันควบ 2 ตำแหน่ง  หากสละเงินเดือน 3 เดือนเท่ากับ 723,990 บาท

-รองนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 45,500 บาท รวม 119,920 บาท

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อัตราเงินเดือนอยู่ที่ 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท

-รัฐมนตรีช่วยว่าการเงินเดือน 72,060 บาท เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท รวม 113,560 บาท