"วิโรจน์"บุกสถาบันวัคซีนทวงหนังสือสัญญาจัดซื้อวัคซีน

2021-07-09 14:07:56

"วิโรจน์"บุกสถาบันวัคซีนทวงหนังสือสัญญาจัดซื้อวัคซีน

Advertisement

"วิโรจน์"บุกสถาบันวัคซีน ทวงหนังสือสัญญาจัดซื้อวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า - ชิโนแวค" 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อทวงถามสัญญาการจัดซื้อวัคซีน ตามที่เคยยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขผูกพัน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่รัฐบาลไทยทำไว้กับทุกองค์กรโดย ยืนยันว่าเหตุที่ต้องทวงถามเนื่องจากงบประมาณที่ใช้จัดซื้อวัคซีนเป็นเงินภาษีของประชาชน การจัดซื้อควรมีความโปร่งใสและเปิดเผยได้ อีกทั้งจะขอให้มีการเปิดเผยสัญญาการซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มด้วย

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบมติ คร.หากไม่นับมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 จะพบว่าการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค นั้นมีเพียง 2.5 ล้านโดสแรกเท่านั้น ที่มีมติ ครม.รองรับ ซึ่งก็คือมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2564 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 27เม.ย.2564 ที่ระบุงบประมาณค่าวัคซีนซิโนแวค จำนวน 500,000 โดส เอาไว้ที่ 271.25 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้ว จะพบว่าค่าวัคซีน Sinovac นั้นมีค่าเท่ากับ 542.50บาทต่อโดส (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากการประเมินราคาวัคซีน ซิโนแวคข้างต้น เท่ากับว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดซื้อวัคซีนซิโนแวค  ซึ่งเป็นวัคซีนที่ยังไม่มีงานวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบ ที่ยืนยันได้ว่ามีประสิทธิผล และมีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์ ไปแล้วถึง 18.5 ล้านโดส ใช้งบประมาณที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท และหากยังคงปล่อยปละให้รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีก 10.9 ล้านโดส ก็ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มอีกกว่า 6,000 ล้านบาท และหากจัดซื้อตามแผนการจัดหาเพิ่มเติมอีก 28 ล้านโดส ก็ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มอีกกว่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่เรื่องที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย และกังวลเป็นอย่างยิ่ง

"เพื่อความโปร่งใส และทำให้ประชาชนมั่นใจว่า การจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ผมจึงได้ทำหนังสือ เพื่อยื่นความประสงค์ ในการขอหนังสือสัญญา และเอกสารทั้งหมดที่เป็นเงื่อนไขในการจัดหา การจัดซื้อ การส่งมอบ ราคา ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขผูกพันต่างๆทั้งหมด ที่รัฐบาลได้ทำไว้กับทุกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา และจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีนซิโนแวค ในวันนี้" นายวิโรจน์ กล่าว