"ฟอร์บส์" จัดอันดับ 10 อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 64 "ตระกูลเจียรวนนท์"ครองอันดับ 1

2021-07-08 18:21:40

"ฟอร์บส์" จัดอันดับ 10 อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 64   "ตระกูลเจียรวนนท์"ครองอันดับ 1

Advertisement

"ฟอร์บส์" จัดอันดับ 10 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564   "ตระกูลเจียรวนนท์" ครองอันดับ 1  มีมูลค่าทรัพย์สิน 9.48 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. Forbes.com หรือ ฟอร์บส์เอเชีย เผยการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย 10 อันดับของอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปีนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้


อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.48 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


อันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 7.69 แสนล้านบาท


อันดับ 3 เจริญ สิริวัฒนภักดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.98 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)
อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.64 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


อันดับ 5 สารัชถ์ รัตนาวะดี

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 2.79 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.09 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


อันดับ 7 สมโภชน์ อาหุนัย

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 18

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.03 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)
อันดับ 8 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ขึ้นจากอันดับ 11

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.02 แสนล้านบาท (เพิ่มขึ้น)


อันดับ 9 ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: ลงจากอันดับ 7

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 1 แสนล้านบาท (ทรงตัว)


อันดับ 10 ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ

การเปลี่ยนแปลงอันดับ: อันดับคงที่

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน

มูลค่าทรัพย์สิน: 9.42 หมื่นล้านบาท (เพิ่มขึ้น)

ขอบคุณที่มาเว็บไซต์ฟอร์บส์ประเทศไทย