"ไทยสร้างไทย" ผุดแคมเปญฟ้องรัฐบาลซื้อ "ซิโนแวค" 6 พันล้าน

2021-07-08 15:14:22

"ไทยสร้างไทย" ผุดแคมเปญฟ้องรัฐบาลซื้อ "ซิโนแวค" 6 พันล้าน

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" ผุดแคมเปญดำเนินคดีอาญา ม.157  ครม. ปมอนุมัติจัดซื้อ "ซิโนแวค"กว่า 6,000 ล้าน ประชาชนลงชื่อหนุนเพียบ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ พรรคไทยสร้างไทย ผุดแคมเปญ "สนับสนุนให้ดำเนินคดีอาญา ม.157 ต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ กรณีจัดซื้อวัคซีน Sinovac ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.47 และ ม.55"่ ระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมมิให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ แพร่ระบาดในวงกว้าง ปรากฏตามประกาศฉบับลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 นั้น

โควิด-19 จึงเป็นโรคติดต่ออันตรายที่รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการทั้ง “ป้องกัน” และ “ขจัดอันตราย” ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม ซึ่งระบุไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และได้ปรากฏข้อเท็จจริงทางการแพทย์ว่า วัคซีน Sinovac ที่รัฐจัดหามาให้กับประชาชนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยและมีประสิทธิภาพเพียงป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต แต่ไม่สามารถ “ป้องกัน” การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (Delta) หรือสายพันธุ์อื่นๆ ที่กำลังแพร่ระบาดและเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้ ขณะที่ข้อมูลและสถิติทางวิชาการด้านสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่า มีวัคซีน mRNA ที่สามารถป้องกันและขจัดโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชน ได้ตรงตามเจตนารมณ์ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสาม

ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส วงเงิน 6,100 ล้านบาท เมื่อวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถ “ป้องกัน” การติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้ การจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และมาตรา 55 ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีจึงอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ในฐานะประชาชนคนไทย จึงขอร่วมลงชื่อเพื่อให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ

ประชาชนสามารถลงชื่อสนับสนุน หรือ ไม่สนับสนุน ได้ที่ https://www.thaisangthai.org/page/CnM74da7