"หมอไม่ทน" ยื่น 2 ข้อเรียกร้องรัฐบาล

2021-07-07 11:51:23

"หมอไม่ทน" ยื่น 2 ข้อเรียกร้องรัฐบาล

Advertisement

"หมอไม่ทน" ยื่น 2 ข้อเรียกร้องจี้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลักฉีดให้คนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อเปิดเผยกระบวนการบริหารจัดการวัคซีนให้ประชาชนตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 7  ก.ค. นพ.สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ เป็นตัวแทนภาคีบุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มหมอไม่ทน นำรายชื่อประชาชน 215,409 รายชื่อ ยื่นหนังสือและข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ต่อ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย  1.เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เช่นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นา โดยลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับที่สุด และดำเนินการให้รวดเร็ว และเลือกใช้เป็นวัคซีนหลักเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ยืนยันว่า วัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการติดเชื้อครอบคลุมได้หลายสายพันธุ์ ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต และ 2.ขอให้เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการในการจัดหาและการกระจายวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สม่ำเสมอ และตรวจสอบได้ พร้อมระบุว่า  สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ขณะนี้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลทางการแพทย์ได้มีการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ในช่วง3 เดือนนับจากนี้จะแย่ลง สะท้อนได้จากพื้นที่แพร่ระบาดหนักใน กทม. เป็นสายพันธุ์เดลตาแล้วร้อยละ 40 ยังคาดการณ์ว่าอีกราว 1-2 เดือนการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าเป็นหลัก

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนพรรครับหนังสือ ยื่นยันว่า พรรคเห็นใจและเข้าใจ สนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล รับหนังสือพร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลประชาชน คือหัวใจและลมหายใจ ฮีโร่ตัวจริงในยามที่ประเทศไม่มีความหวังเหลืออยู่ แต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่มีความอดทนที่มีขีดจำกัด พร้อมเห็นว่าอยากของแทนหมอตามแผนเดิมการกระจายวัคซีนเดิม คือการกระจายวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดเก็บวัคซีน mRNA ที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ ลบ 70 องศา ที่เราไม่ชำนาญ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายสุทิน คลังแสง และนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ต่างเห็นพ้อง ว่าวัคซีนคือทางออก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเฉพาะวัคซีนที่ทั่วโลกให้การยอมรับ