"ศิริราช"เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

2021-07-06 18:04:33

 "ศิริราช"เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

Advertisement

 รพ.ศิริราช เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ป่วยของ รพ.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. รพ.ศิริราช แจ้งเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 59 ปี 10 เดือน ขึ้นไป) และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 12-31 ก.ค. 2564 โดยจองผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect  เมนู “จองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19” ตามจำนวนวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครจัดสรรให้เพิ่มเติมสำหรับเดือน ก.ค.2564 ส่วนการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติมในเดือน ก.ค.เป็นต้นไปจะประกาศให้ทราบในภายหลัง