โพลอยากให้ "ส.ส.-ส.ว."สละเงินเดือนช่วยประชาชน

2021-07-04 12:55:31

โพลอยากให้ "ส.ส.-ส.ว."สละเงินเดือนช่วยประชาชน

Advertisement

"ซูเปอร์โพล"ชี้ ปชช.อยากให้รัฐปิดเฉพาะพื้นที่ที่โควิดระบาด ให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ อยากให้ "ส.ส.-ส.ว.-นักการเมือง"เสียสละเงินเดือนช่วยประชาชนจนกว่าโควิดจะหมดไป

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “มาตรการ ปิดพื้นที่ควบคุมโรคที่ประชาชนต้องการ” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,068 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 4 ก.ค.64 เมื่อถามถึง มาตรการ ปิดพื้นที่ควบคุมโรค ที่ประชาชนต้องการ พบว่า อันดับ 1 ปิดเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด กำหนดมาตรการควบคุมและกิจกรรมเฉพาะพื้นที่นั้น ร้อยละ 63.1 อันดับ 2 ปิดทั้งจังหวัดและหยุดทุกกิจกรรมเพื่อควบคุมโรคโดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 32.6อันดับ 3 ต้องการให้ใช้มาตรการเดิมที่ผ่านมาก่อนปิดแคมป์คนงาน ร้อยละ 3.2 อันดับ 4อื่น ๆ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่ทราบร้อยละ 1.1

เมื่อถามถึง ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการ ปิด - เปิด ประเทศ ลำดับที่ 1 ปิดเฉพาะพื้นที่ที่แพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ร้อยละ 91.5 ลำดับที่ 2 ปิดเฉพาะพื้นที่ที่แพร่ระบาด ทำให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ทำมาหากินต่อไปได้ ร้อยละ 91.3 ลำดับที่ 3 ปิดเฉพาะพื้นที่ที่แพร่ระบาด ลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อในพื้นที่อื่น ร้อยละ 89.2 ลำดับที่ 4 ปิดเฉพาะพื้นที่ ช่วยลดความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 88.0 ลำดับที่ 5 เปิดพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อม เช่น ภูเก็ต และพื้นที่อื่นที่พร้อม คู่ควบคุมโรคเข้ม กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในและนอกพื้นที่ ร้อยละ 82.6 ลำดับที่ 6 เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ คู่ควบคุมโรคเข้มกระตุ้นรายได้เงินในกระเป๋าของประชาชน ร้อยละ 78.2

เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อมาตรการสนับสนุนช่วยประชาชนผู้รับจ้าง รูปแบบการค้า หมวดอาหารและอื่นๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น แกร็บ ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้า เคอรี่ เป็นต้น ผลสำรวจพบว่า เห็นด้วย ร้อยละ 90.8 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 9.2 เมื่อถามถึง ความคิดเห็นต่อมาตรการลดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่พอ ให้ผู้ป่วยระยะแรกรักษาตัวที่บ้านพร้อมสนับสนุนเงินรายวันต่อหัว ยา อาหารและอื่น ๆ ให้ ผลสำรวจพบว่าเห็นด้วย ร้อยละ 63.3 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 36.7

เมื่อถามถึง ความรู้สึกของประชาชนต่อการเมือง ช่วงโควิด-19 ผลสำรวจพบว่า ลำดับที่ 1 ต้องการให้ ส.ส. และ ส.ว. และนักการเมืองทุกระดับเสนอการเสียสละเงินเดือนและค่าตอบแทนช่วยประชาชนเดือดร้อนจากโควิดจนกว่าโควิด-19 จะหมดไปร้อยละ 98.5 ลำดับที่2 กังวลนักการเมืองฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ทางการเมืองบนความทุกข์ของประชาชนร้อยละ 97.3 ลำดับที่ 3 กังวลนักการเมืองปลุกปั่นอารมณ์ของประชาชนให้เกลียดชังกัน บิดเบือนทำลายกัน ไม่ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาบ้านเมืองยามวิกฤตร้อยละ ร้อยละ 96.6