"จองชัย"แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19

2021-07-03 12:01:52

"จองชัย"แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19

Advertisement


"จองชัย"แนะรัฐ 4 ข้อเร่งแก้ปมร้อนโควิด-19 กระจายวัคซีนโดยเร็ว จับกุมแรงงานต่างด้าว เร่งแก้ ก.ม.เพิ่มโทษคนนำเข้า  เยียวยาคนทำงานกลางคืนและศิลปิน  ขยายเวลาลดค่าน้ำ ค่าไฟ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ของ จ.ชลบุรี ในขณะนี้ตนอยากเรียกร้องถึงรัฐบาล เพื่อเร่งรัดไปถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 1.ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล โดยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนลงสู่ จ. ชลบุรี อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่ อ.เมือง โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดใหม่ และชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 2.ขอให้ป้องกันปราบปราม จับกุม และแก้ไขกฎหมาย เพิ่มโทษกับผู้นำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ เพราะแรงงานเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะลักลอบเข้ามาไม่ได้มีการตรวจโควิด-19 ทำให้เป็นแหล่งต้นตอในการแพร่ระบาด จึงอยากขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัด จับกุม แรงงานต่างด้าวและจับกุมผู้กระทำผิด

ร.อ.จองชัย กล่าวต่อว่า 3.ขอเสนอให้มีการเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืนและศิลปิน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม จึงขอเสนอไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ให้มีการเยียวยาบุคคลเหล่านี้อย่างเหมาะสม และ4.ขอให้มีการขยายการลดค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เนื่องจากถือเป็นนโยบายที่ดีในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงอยากขอให้การ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ขยายระยะเวลาออกไป เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านจนกว่าวิกฤติโควิด-19 จะบรรเทาและเบาบางลง

“ผมมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล แต่มีความเห็นว่าตอนนี้มีเกิดวิกฤติทางด้านการสื่อสารกับภาคประชาชน โดยเห็นจากกรณีที่มีคำสั่งสับเปลี่ยนไปมา หรือแม้แต่เรื่องข้อมูลของวัคซีน ที่ไม่ชัดเจนว่าจะมาเมื่อไหร่ หรือมีจำนวนเท่าใดเป็นต้น จึงอยากนำเรียนไปถึงรัฐบาลเพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบเรียงข้อมูลก่อนนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อป้องกันการสับสน” ร.อ.จองชัย กล่าว