สายเข้า 5 เท่า กรมการแพทย์ปรับ 1668 ประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด

2021-07-03 11:46:17

สายเข้า 5 เท่า กรมการแพทย์ปรับ 1668 ประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด

Advertisement

กรมการแพทย์เร่งปรับระบบ 1668 ประสานหาเตียงผู้ป่วยโควิด- 19 เพื่อรองรับปริมาณสายที่ติดต่อเพิ่มขึ้นมากถึง 5 เท่า เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้มีปริมาณสายที่ติดต่อเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 5 เท่า เกิดปัญหาการติดต่อเกิดความล่าช้า กรมการแพทย์ร่วมกับบริษัทเอกชนและสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย จึงเร่งปรับระบบอย่างเร่งด่วนและเพิ่มขยายคู่สายในการประเมินอาการผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรมการแพทย์ในส่วนภูมิภาคอีก 3 โรงพยาบาล เพื่อประสานและตอบสนองในการจัดสรรเตียงสำหรับผู้ป่วยยืนยันโควิด- 19 จากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อย่างไรก็ตามขอแนะนำผู้ป่วยโควิด -19 ให้ประเมินอาการตนเองเบื้องต้นก่อนว่ามีภาวะเร่งด่วนหรือภาวะฉุกเฉิน อันได้แก่ หอบเหนื่อยระหว่างสนทนาพูดไม่เป็นประโยค แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เวลาไอแล้วเหนื่อย หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม หายใจแล้วเจ็บหน้าอก หมดสติ สับสน ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถสื่อสารด้วยตนเองได้ (กรณีผู้อื่นแจ้งแทน) ถ้ามีอาการเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง โทรติดต่อ1669 ซึ่งเป็นสายสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีทันที เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ไม่เคยโทรประสานเตียง 1668 มาก่อน สามารถ add line ID : @1668.reg กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใน Google Sheet เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดหาเตียงได้ทันทีโดยไม่ต้องโทรเข้าสายด่วน 1668 ส่วนผู้ป่วยที่เคยโทรมาประสานหาเตียงแล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรติดตามอาการวันละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสามารถประสานหาเตียงได้