ป.ป.ช. ตั้งองค์คณะไต่สวนเสาไฟกินรี

2021-07-01 21:41:49

 ป.ป.ช. ตั้งองค์คณะไต่สวนเสาไฟกินรี

Advertisement

ป.ป.ช. ตั้งองค์คณะไต่สวนเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ผู้ถูกกล่าวหากว่า 20 ราย 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมรูปประติมากรรมกินรี ในปีงบประมาณ 2556 2557 2561 2562 2563 2564  ซึ่งทาง อบต.ราชาเทวะได้จัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าและซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้าดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงรวม 5 คณะ โดยแต่ละคณะจะแยกไต่สวนกันคนละปีงบประมาณคือ ปีงบประมาณ 2556- 2557 รวม 1 คณะ ส่วนปีงบประมาณ 2561, 2562, 2563, 2564 ปีละ 1 คณะ 

ในส่วนผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้ อาทิ อดีต ผวจ.สมุทรปราการ นายก อบต.ราชาเทวะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทเอกชน รวมกว่า 20 ราย ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง