ทำบุญครบรอบ 78 ปี อ.ชุมแพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง

2021-07-01 10:58:47

ทำบุญครบรอบ 78 ปี อ.ชุมแพ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง

Advertisement

ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานทำบุญครบรอบ 78 ปี อ.ชุมแพ พร้อมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งคู่บ้านคู่เมือง


เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 1 ก.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 78 ปี อ.ชุมแพ และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองชุมแพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 แห่งของ อ.ชุมแพ เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 78 ปี อ.ชุมแพ" ซึ่งอำเภอได้รับการยกฐานะจาก ต.ชุมแพ ขึ้นเป็น อ.ชุมแพ ตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 132 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2486 โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดีและประชาชน ชาวอำเภอชุมแพ ร่วมพิธี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งพิธีในช่วงเช้า พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า (ปิ่นโต) จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


หลังจากนั้นเวลา 09.09 น.แยกย้ายไปประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชุมแพ 9 แห่ง 1.ศาลหลักเมืองชุมแพ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา พราหมณ์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่องบวงสรวงสักการะศาลหลัก เมืองชุมแพ พร้อมรำบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองชุมแพ 2.พิพิธภัณฑ์โบราณสถานโนนเมือง ต.ชุมแพ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 3.ผาพระนอน ต.หนองไผ่ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 4.วัดพระนอนพัฒนาราม ต.ชุมแพ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 5.ศาลปู่ตาเมืองชุมแพ ต.ชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 6.พระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ที่ว่าการอำเภอชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 7.ศาลพระภูมิ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวง 8.ศาลพระภูมิ บ้านพักนายอำเภอชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และ 9.ศาลปู่หลุบชุมแพ ต.นาหนองทุ่ม พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง


สำหรับจุดที่ 3 ผาพระนอน จุดนี้ผู้ร่วมพิธีต้องปีนเขาสูงชันขึ้นไปบนหน้าผายอดเขาภูเวียง เพื่อกราบไหว้บวงสรวงสักการะ พระนอน (พระปางไสยาสน์) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปสมัยทวาราวดีที่งดงาม สลักอยู่บนหน้าผายาวกว่า 3.75 เมตร ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 9 แห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาว อ.ชุมแพ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน