หัวหินเร่งทำแอปฯลงทะเบียนฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม"

2021-06-29 20:44:49

หัวหินเร่งทำแอปฯลงทะเบียนฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม"

Advertisement

เทศบาลเมืองหัวหินเร่งทำแอปพลิเคชันให้ ปชช.ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" 18 - 95 ปี

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายอภิคุณ สิรคุณไชย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" เพื่อนำมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ภายหลังประชุมร่วมกับ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ว่าขณะนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ทำหนังสือสั่งซื้อ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณ 50 ล้านบาท ให้กับประชาชนจำนวน 25,000 คน ซึ่งรอวัคซีนอยู่ตามขั้นตอนของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามาตามประเภทธุรกิจความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศและพื้นที่ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดเพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในเดือน ก.ค.นี้


ในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหิน นางไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนนตรีเมืองหัวหิน ได้เตรียมงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาทจากเงินสะสมของเทศบาล ในการสั่งซื้อวัคซีนโดยจ่ายแต่ละงวดตามจำนวนวัคซีนที่ได้มาจนครบ สำหรับข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปจนถึง 95 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี กำลังเร่งจัดทำแอปพลิเคชันร่วมกับทางสำนักงานสาธารณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเปิดให้ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนซิโนฟาร์มได้ลงทะเบียนและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว

ขณะที่ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี ได้ประสาน กับ นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.หัวหิน เพื่อขอบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหากเทศบาลได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว และได้รับการตอบรับจาก รพ.หัวหิน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และหากทางเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ได้เมื่อไหร่ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทันที