นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ยื่นร้องแก้ พรบ.ท้องถิ่น

2017-04-10 13:15:04

นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ยื่นร้องแก้ พรบ.ท้องถิ่น

Advertisement

นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.ผ่าน นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองรับเรื่องราวร้องทุกข์  เพื่อคัดค้านการพิจารณาศึกษาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่

โดย นายยงยศ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ติดตามการเสนอกฎหมายของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรายงานการปฏิรูป เรื่อง ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน,วาระการดำรงตำแหน่งของกำนัน และการประเมินผลงานปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยดำเนินการพิจารณาออกกฎหมายดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นการสร้างความแตกแยกต่อกาารปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นทางสมาคมฯจึงขอคัดค้านการออกกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้าคัดค้านการพิจารณากฎหมายในทุกขั้นตอน  โดย สปท.ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงจึงไม่ทราบขั้นตอนและปัญหาของการทำงานในส่วนตำบลและหมู่บ้าน    
นายยงยศ ยังระบุอีกว่า เหตุที่ต้องค้านการลดวาระการดำรงตำแหน่งเพราะหากมีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านบ่อยครั้งจะเป็นลักษณะการเมือง และไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนข้อสงสัยที่ว่าหากการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีวาระนานเกินไปจะเป็นการสร้างอิทธิพลร่วมกับกลุ่มการเมืองหรือไม่นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะการทำหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอิสระจากการเมือง  อีกทั้งหากกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทำการทุจริตหรือสร้างอิทธิพล ประชาชนก็สามารถเข้าสชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการประเมินผลงานทุกๆ3ปี

ทั้งนี้การเดินทางมายื่นหนังสือวันนี้ ได้ทำหนังสือถึงประธาน สปท.เพื่อขอเข้าฟังการพิจารณา แต่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช่สมาชิก สปท. ทางกลุ่มจึงจะขอนั่งฟังอยู่ด้านนอกและขอคัดเทปการอภิปรายของ สปท. แต่ละคน เพื่อนำไปเปิดให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านรับฟังแนวคิด  สำหรับการเดินทางมาวันนี้ ทางสมาคมได้ทำหน้งสือขออนุญาตจากตำรวจนครบาล ตำรวจ สน.ดุสิต และหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการทุกอย่างจึงทำอย่างถูกต้องด้านนายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา หนึ่งในสมาชิก สปท.ที่คัดค้านรายดังกล่าว กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวใจของประชาชน ส่วนตัวว่าการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านควรให้มีวาระถึง 60 ปี ในขณะที่การดำรงตำแหน่งกำนันควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนการแก้ไขในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ. ควรไปคุยกับกระทรวงมหาดไทย มากกว่าจะนำมาเข้าที่ประชุม สปท.

แท็กที่เกี่ยวข้อง