ประกันภัยวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โคม่า เสียชีวิตจ่าย 1 ล้าน

2021-06-17 09:09:22

ประกันภัยวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"  โคม่า เสียชีวิตจ่าย 1 ล้าน

Advertisement

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยข้อมูลประกันภัยวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"  โคม่า เสียชีวิตจ่าย 1 ล้าน ค่ารักษาพยาบาลจ่าย 3 หมื่น

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. เพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้เผยแพร่ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนดังนี้ 

-ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

-ค่ารักษาพยาบาล (IPD&OPD) จำนวน 30,000 บาท


ขอบคุณเพจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy