ฝ่ายค้านยื่น 5 ร่างแก้ รธน. ตั้ง ส.ส.ร. ตัดอำนาจ ส.ว.

2021-06-16 14:33:22

ฝ่ายค้านยื่น 5 ร่างแก้ รธน. ตั้ง ส.ส.ร. ตัดอำนาจ ส.ว.

Advertisement

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่น 5 ร่างแก้ รธน. ตั้ง ส.ส.ร. ตัดอำนาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ 

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.)  ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน นำทีมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย รวมถึงนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ยื่นครั้งนี้มี 5 ร่างประกอบด้วย 1.การแก้ไขมาตรา 256 ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 โดยมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเข้าชื่อบางส่วน 2.การแก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นร่างที่มีส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อกันอย่างพร้อมเพรียง 3.การแก้ไขเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 เรื่องการเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา45 และ 47 เรื่องสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

นายประเสริฐ กล่าวว่า 4.การแก้ไขมาตรา 83 ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2ใบ ให้มีส.ส.แบ่งเขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน แทนระบบจัดสรรปันส่วนผสม 5.ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา270 มาตรา 271 มาตรา 275 และ 279 ในเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกเลิกอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ ยืนยันว่า การขอแก้ไขมาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้น สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการรัฐสภาไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเมื่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยสมบูรณ์ ก็จะสอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านเสนอไป ส่วนเรื่องระบบเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอมานานแล้ว ยึดแนวทางเก่าที่พรรคเพื่อไทยเคยทำมา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี 40 เราอาจมีความคิดไม่ตรงกันบ้างบางประเด็น แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกมธ. จะเกิดการถกเถียงจนมีทางเลือกดีที่สุดแก่ประชาชน

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ได้กำหนดวาระประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ โดยวันที่ 22 มิ.ย.เป็นการประชุมร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ ส่วนวันที่ 23 มิ.ย.จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ จะพยายามทำให้เสร็จในวันเดียว หากไม่เสร็จจะต่อการพิจารณาในวันที่ 24 มิ.ย.อีกหนึ่งวัน ในส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะดูว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเสนอร่างแก้ไขมาจำนวนเท่าใด เพื่อจะได้นำไปพิจารณาพร้อมกับฉบับของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นมารอไว้แล้ว โดยมาตรการประชุมรัฐสภานั้น ยังคงเคร่งครัดเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย 100% ส่วนการเว้นระยะที่นั่งคงทำได้ไม่เต็มที่ เพราะจำนวนสมาชิกค่อนข้างมาก สิ่งที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากาก

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงยืนยันว่า พรรคก้าวไกลจะร่วมกับพรรคเพื่อไทย ในการเสนอแก้ไขโดยเฉพาะมาตรา 272 เรื่องตัดอำนาจ ส.ว.โหวตนายกฯ เพราะเป็นต้นตอความบิดเบี้ยว ทั้งนี้ เวลาสื่อสารไม่อยากให้สับสน เพราะการเสนอแก้ไขรอบนี้เเต่ละพรรคมีหลายประเด็น สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้คือการเอา ส.ว.250 ออกจากระบบการเมืองไทย เมื่อถามถึงกรณีพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย เห็นไม่ตรงกันเรื่องระบบเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้ง นายพิธา กล่าวว่า ไม่เเปลกสำหรับประชาธิปไตยมีการถกเถียงในหลายรูปแบบ ซึ่งบัตรเลือกตั้ง 2 ใบมีหลายรูปแบบ ก็คงมีการหารือกันให้ตกผลึกว่าแบบใดเหมาะสมกับการเมืองไทยมากที่สุด โดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล มีเอกภาพโดยเฉพาะเรื่องตัดอำนาจ ส.ว. ส่วนเรื่องที่เหลือมีโอกาสพูดคุยในวาระต่อๆไป ซึ่งในความเห็นต่างยังสามารถพูดคุยกันได้

เมื่อถามต่อว่า แต่ยังมีส.ส.พรรคก้าวไกลออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้โจมตีพรรคเพื่อไทย เรื่องบัตรเลือกตั้ง นายพิธา กล่าวว่า ไม่ใช่การโจมตี ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันตลอด ยืนยันอะไรเห็นร่วมกันก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้น อะไรที่ต่างกันก็พูดคุยถกเถียง ส่วนการโพสต์เฟสบุ๊กตอบโต้ เพราะยังไม่ถกผลึกกัน เราพูดกันตรงไปตรงมาในฐานะเพื่อนผู้ร่วมประชาธิปไตยประเด็นสำคัญตอนนี้คือส.ว. ไม่ใช่ระบบเลือกตั้ง ตอนนี้ไม่ว่าจะระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหน เเต่ถ้าส.ว.ยังอยู่ ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกัน