"ม่านฟ้า"ร้อง “ชวน” ประสานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ

2021-06-16 12:36:17

 "ม่านฟ้า"ร้อง “ชวน” ประสานฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ

Advertisement

"ม่านฟ้า"ร้อง “ชวน” ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา ตัวแทนองค์กรเวลเนสประเทศไทย เพื่อนำกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายและการจัดสรรวัคซีนช่วยเร่งรัดและกำหนดวันได้รับวัคซีนให้ผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน

น.ส.ม่านฟ้า กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสายพันธุ์เก่าและสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมาก จนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและหวาดกลัวจากการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อในวงกว้าง และที่สำคัญมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและกำหนดวันได้รับวัคซีนให้ผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วน ตลอดจนกระจายวัคซีนและฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ และผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้ทางเครือข่ายขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่จัดวัคซีนเคลื่อนที่มาฉีดให้ผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วกรุงเทพฯ และเชื่อมั่นถึงความตั้งใจของรัฐบาล ระบบสาธารณสุข และพลังของคนไทยที่จะผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

ด้านนายแทนคุณ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป