กมธ.เชิญ "ศบค.-สธ.-กทม."แจง 17 มิ.ย.ปมกระจายวัคซีน

2021-06-14 13:20:07

 กมธ.เชิญ "ศบค.-สธ.-กทม."แจง 17 มิ.ย.ปมกระจายวัคซีน

Advertisement

กมธ.สาธารณสุขเชิญ "ศบค.-ปลัด สธ.-ผู้ว่าฯกทม."แจงปมกระจายวัคซีนโควิด-19 ไม่ทั่วถึง 17 มิ.ย. 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯกำหนดให้มีการพิจารณาศึกษาแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทย พร้อมเชิญตัวแทน จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) หรือ ศบค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ถึงประเด็นสถานการณ์การจัดสรรและการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย. 2564 เนื่องจากปัจจุบัน ภาพรวมของประเทศ ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านสุขภาพของประชาชนและการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้การจัดสรรและกระจายวัคซีนลงไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าการจัดสรรและการกระจายวัคซีน ไม่เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข