"อนุทิน" ขออภัยมีปัญหาขลุกขลักวัคซีน

2021-06-14 11:20:26

 "อนุทิน" ขออภัยมีปัญหาขลุกขลักวัคซีน

Advertisement

"อนุทิน" เปิดใจปมวัคซีน เร่งแก้ปัญหาการสื่อสารกับ กทม. ขออภัยประชาชนขลุกขลักบ้างในช่วงต้น เล็งใช้ศูนย์กลางบางซื่อ ฉีดคนกรุงลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม"

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข  กล่าวถึงประเด็นการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า ในการทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  (ศบค.) เป็นผู้อนุมัติหลักการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานระดับรองลงมานำไปปฏิบัติ กรณีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาท จัดสรรวัคซีนตามที่ ศบค.เห็นชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการและการนำเสนอของกรมควบคุมโรค ดังนั้นหน่วยงานข้างต้น ต้องเห็นพ้องต้องกัน จึงสรุปออกมาว่า จะให้ สธ.จัดส่งวัคซีนไปที่ไหน อย่างไร เช่น กรุงเทพมหานคร(กทม.) จังหวัดต่างๆ หน่วยงาน องค์กร สมาคม ห้างร้าน

“กทม. ชัดเจนที่สุด คือว่า ศบค.จะตกลงกับ กทม.และกรมควบคุมโรค ว่าเดือน มิ.ย. จะได้ตัวเลขจริงที่ 1 ล้านโดส โดยกรมควบคุมโรคต้องส่งวัคซีนไปตามจุดที่ กทม. บอกมา ไม่ใช่ส่งไปที่คลังของ กทม.เท่านั้น ยังส่งไปที่ รพ.เล็ก รพ.น้อย เราก็ส่งไปถึง รพ.นั้นๆ เพราะเราว่าจ้างบริษัทขนส่งให้ดำเนินการจัดส่งตามระบบลูกโซ่ความเย็น”นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามถึงการจัดสรรวัคซีนของ ศบค.ที่ให้กับ กทม. ตลอดเดือน มิ.ย. จำนวนเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า เริ่มต้นจาก 2.5 ล้านโดส แต่ว่ามีการจัดสรรให้กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 11 แห่ง 5 แสนโดส ต่อมามีสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 อีก 1 ล้านโดส ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ กทม. ดังนั้น จะเหลือตัวเลขกลมๆ มาที่ กทม. ประมาณ 1 ล้านโดส โดยตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. กรมควบคุมโรค ส่งวัคซีนไปให้ กทม.แล้ว 5 แสนโดสและปลายสัปดาห์นี้ก็จะส่งเพิ่มอีก 5 แสนโดส

นายอนุทิน กล่าวว่า จะหาทางสื่อสารระหว่าง กทม.และกรมควบคุมโรค ให้ลงรายละเอียดกันมากกว่านี้ ต้องปรับปรุงการสื่อสาร ทั้งนี้ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า หากกรมควบคุมโรคมีมากก็ส่งให้มาก เพราะจริงๆ ส่งไปสัปดาห์ละ 2.5 แสนก็ได้ แต่มีมากเราก็ส่งไป 5 แสนโดสก่อน จะกำชับกับกรมควบคุมโรคให้แจ้งกับหน่วยงานที่รับวัคซีนให้ชัดเจน เพื่อให้เฉลี่ยวัคซีนแต่ละสัปดาห์ โดยจะต้องหารือกันว่าหากส่งวัคซีนไปเท่าไหร่ ก็ให้บริหารจัดการตามเหมาะสม และอาจให้คาดการณ์จำนวนวัคซีนลอตถัดไปด้วย แม้จะไม่ทราบวัน เวลาที่ส่งที่แน่นอน แต่ให้บอกช่วงการคาดการณ์ไป ซึ่งเหมือนกับที่ไทยรับวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่แจ้งเป็นรายสัปดาห์ ขณะนี้ 2 สัปดาห์แรก แต่ส่วนกลางต้องบริหารกว่า 100 ล้านโดส อาจขลุกขลักในช่วงต้นบ้าง ต้องขออภัยประชาชน

เมื่อถามถึงการจองคิวฉีดวัคซีนในหมอพร้อม ที่มีการระบุในสัดส่วนของ กทม. นายอนุทิน กล่าวว่า ในช่วงแรกของการลงทะเบียนหมอพร้อม ก็เพื่อการฉีดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ซึ่งกลุ่มนี้ที่อยู่ใน กทม. ดังนั้นวัคซีนจำนวน 1 ล้านโดสของ กทม. จะต้องครอบคุลมการฉีดในหมอพร้อมด้วย โดยวันนี้ตนจะหารือกับอธิบดีกรมควบคุมโรค เพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่จองผ่านหมอพร้อม โดยมีแนวทางว่าจะให้ไปรับวัคซีนที่ศูยน์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ