ส.ส.ก้าวไกลเผย สตง.สุ่มพบคนตายใช้สิทธิบัตรประชารัฐ

2021-06-12 16:15:40

ส.ส.ก้าวไกลเผย สตง.สุ่มพบคนตายใช้สิทธิบัตรประชารัฐ

Advertisement

ส.ส.ก้าวไกลเผย  สตง. สุ่มตรวจผู้เสียชีวิตกว่า  100 ราย พบใช้สิทธิบัตรประชารัฐ 22 คน หรือ  1 ใน 5 จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความไม่โปร่งใสในการใช้เงินหรือไม่

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.  น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กล่าวถึงการตัดลดงบประมาณและตรวจพบข้อสงสัยต่อการเบิกจ่ายที่ผิดปกติของกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตัดลดงบประมาณกองทุนสวัสดิการประชารัฐจากเดิมวงเงิน 50,000 ล้านบาท เหลือเพียง 30,000 ล้านบาท โดยได้ชี้เเจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เงินในส่วนงบประมาณปี 64 คงเหลือ รัฐบาลจึงได้ตัดงบประมาณของกองทุนสวัสดิการประชารัฐออก แต่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังนำข้อมูลรายงานประจำปีของงบประมาณปี 2564-2565 เข้าชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการ พบข้อเท็จจริงว่าเงินในส่วนงบประมาณปี 2564 ใช้ได้ถึงแค่วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวนประมาณ 28,000 ล้านบาท ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้นจะกล่าวว่าเงินเหลือไม่ได้ เพราะยังเหลืออีก 5 เดือนที่ยังไม่ได้จัดสรรตามปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. โดยงบประมาณที่เหลือจะจ่ายในครึ่งปีหลัง ในฐานะกรรมาธิการ ได้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังว่า ตกลงเเล้วข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร เป็นตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ชี้เเจงในสภาผู้แทนราษฎร หรือตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการ รวมถึงในประเด็นการทำเเผนงบประมาณของกระทรวงการคลังที่นำเสนอของบประมาณในส่วนของงบประมาณปี 2565 มีเเผนแต่ละไตรมาสอย่างไร ซึ่งพบว่าในไตรมาสที่ 3 มีเเผนใช้งบประมาณเหลือเพียง 495 ล้านบาท เเละในแผนไตรมาสที่ 4 ไม่มีแผนการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการประชารัฐเลย

น.ส.วรรณวิภา  กล่าวต่อว่า เมื่อซักถามต่อในที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่า เหตุใดตัวเลขจึงออกมาเช่นนี้ เเละมีการวางเเผนในอนาคตอย่างไร ทางผู้ชี้เเจงได้ตอบว่า จะทำเรื่องของบประมาณในส่วนกองทุนสวัสดิการประชารัฐคืนกลับมา เนื่องจากตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน 30,000 ล้านบาทไม่เพียงพอต่อเป้าหมายของจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ โดยทางกระทรวงการคลังยังตั้งเป้าหมายอนาคตว่าในปี 2566 - 2567 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 77,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีจำนวนคนจนลดลงปีละ 500,000 คน ข้อสังเกตต่อกรณีนี้คือ ทางกระทรวงการคลังนำหลักเกณฑ์อะไรมาใช้ชี้วัดว่า เเต่ละปีจะมีจำนวนคนจนลดลงปี 500,000 คน หรือหมายความว่า อีกไม่เกิน 8 ปี เราจะไม่มีคนจนในประเทศไทยเลยใช่หรือไม่ เเละในเล่มเอกสารรายงานงบประมาณปี 65 ได้ทำงบขาดดุลไว้ ขาดประมาณ 40,000 ล้านบาทที่จะนำมาชดเชยในส่วนงบของกองทุนสวัสดิการประชารัฐ

น.ส.วรรณวิภา  กล่าวด้วยว่า สตง. ลองสุ่มตรวจผู้เสียชีวิตจำนวน 100 กว่าคน ปรากฏพบว่ายังมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยังใช้สิทธิบัตรประชารัฐประมาณ 22 คน หรือประมาณ 1 ใน 5 จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความไม่โปร่งใสในการใช้เงินในส่วนงบประมาณที่นำมาใช้บริหารจัดกองทุนประชารัฐ ในฐานะที่เป็น กมธ.งบประมาณปี65 ในสัดส่วนพรรคก้าวไกล พร้อมทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในส่วนด้านรัฐสวัสดิการอย่างเต็มที่ ตามที่หารือกันในส่วน กมธ.พรรคก้าวไกล จะตัดงบประมาณในชื่อโครงการที่ซ้ำซ้อนไม่สมเหตุสมผล เบื้องต้นพบว่ามีกว่า 10 โครงการ ซึ่งหากมีข้อมูลหรือคำชี้แจงที่ไม่ชัดเจนก็จะเสนอให้ตัดงบในส่วนนี้ออกไป การทำงานของกรรมาธิการพรรคก้าวไกล มุ่งเน้นไปที่การรีดไขมันในส่วนงบประมาณที่ไม่จำเป็น มารวมไว้กองกลางก่อนจะกระจายคืนในส่วนงบประมาณที่จำเป็นต่อประชาชน ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการสร้างรัฐสวัสดิการ และเป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาเเละยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ตรงจุดเเละเป็นฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงในอนาคต