"ศิริราช" เตือนข่าวปลอมอย่าแชร์

2021-06-12 13:35:30

"ศิริราช" เตือนข่าวปลอมอย่าแชร์

Advertisement

"ศิริราช" เตือนข่าวปลอม อย่าแชร์ ข้อแนะนำที่ควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "เซฟก่อนฉีด! ข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC" โดยมี 3 หัวข้อใหญ่ คือ 1. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กินยาบางชนิด 2. ข้อแนะนำทั่วไป 3. ผู้ป่วยที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน พร้อมกล่าวถึงที่มา สถาบันบำราศนราดูร ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นั้น  ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงนั้น ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผอ.ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชี้แจงตามหัวข้อดังนี้

1. ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กินยาบางชนิด เนื้อหาที่เผยแพร่ผิดทุกข้อ ไม่ต้องงดยาที่กินต่อเนื่องเพื่อรักษาโรคประจำตัว

2. ข้อแนะนำทั่วไป ไม่ต้องงดเครื่องดื่มที่กินเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ แต่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ผู้ที่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน

3.1 เจ็บป่วย มีไข้ รอให้หายดีก่อนฉีด ไม่มีข้อกำหนดว่า รอให้หายดีก่อนฉีด 10-14 วัน

3.2 โรคประจำตัวที่รุนแรงกำเริบเท่านั้น จึงเลื่อนการฉีดวัคซีน

3.3 ต้องตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่ใช่ มากกว่า 12 สัปดาห์ ตามที่เผยแพร่

นอกจากนี้ แหล่งที่มา ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผอ.ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันบำราศนราดูร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับเนื้อหา "เซฟก่อนฉีด! ข้อแนะนำที่ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน SINOVAC"  ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th

บทสรุปของเรื่องนี้คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีความเกี่ยวข้อง