"สุชาติ"พอใจฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 เรียบร้อย

2021-06-10 21:10:44

"สุชาติ"พอใจฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 เรียบร้อย

Advertisement

"สุชาติ"ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ของประกันสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมี น.ส.ภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางนา 1 เป้าหมายการฉีดวันละ 1,000 คน

นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ ในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จากสถานประกอบการจำนวนกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 20 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ตั้งแต่เริ่ม kick off เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนฯ มาได้ 3 วัน ในภาพรวมสามารถฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 130,000 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ตนพอใจการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคิวนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ประกันตนที่มารับบริการได้เตรียมตัวมาก่อน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดคิวการฉีดวัคซีนให้สถานประกอบการตามลำดับการแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนตามที่ได้สำรวจข้อมูลและนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของนายจ้างจะได้รับการประสานผ่านทางโทรศัพท์และ e-mail จากสำนักงานประกันสังคม แจ้งวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคลจัดผู้ประกันตนเข้ารับบริการ นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังได้ส่ง SMS แจ้งวัน เวลา สถานที่และลำดับคิวการฉีดให้แก่ผู้ประกันตนเป็นรายคนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอย ผู้ประกันตนที่ได้รับคิวนัดหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่ walk in ได้ เนื่องจากมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในล็อตแรก เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมล็อตที่สองแล้ว จะนัดหมายผู้ประกันตนในลำดับถัดไปมาฉีดตามที่ลงทะเบียนไว้

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน ผมขอขอบคุณและขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และที่สำคัญขอขอบคุณผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่านที่มารับการฉีดวัคซีน ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นกำลังใจให้กันและกัน ช่วยกันยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ