แคมป์ก่อสร้างคอนโดติดโควิดสะสม 349 คน

2021-06-08 15:10:33

แคมป์ก่อสร้างคอนโดติดโควิดสะสม 349 คน

Advertisement

โฆษก ศบค.แถลง กทม.พบโควิดแล้ว 74 คลัสเตอร์ 35 เขต  แคมป์คนงานก่อสร้าง One9Five ติดเชื้อสะสม 349 คน

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงว่า ภาพรวมโควิด-19 กทม. แนวโน้มทรงตัว โดยพบผู้ติดเชื้อ 35 เขต 74 คลัสเตอร์  วันนี้มีรายงานระบุลงไปใน 3 เขต  คือ

เขตบางแค  คลัสเตอร์บริษัทสมอทองการ์เมนต์ พบติดเชื้อสะสม 20 ราย 

เขตยานนาวา มี 2 แคมป์ คือ ที่พักงานบริษัทฤทธา ยอดสะสม 36 ราย และ ที่พักคนงานพรีบิวท์  พบสะสม 33 ราย

เขตห้วยขวาง พบผู้ป่วยต่อเนื่องจากแคมป์คนงานก่อสร้าง One9Five จากเดิม 347 คน พบเพิ่มเป็น 349 คน