"เรืองไกร"ยื่น "ชวน"เตือน "พิธา" ตัดงบตามใจชอบขัด รธน.

2021-06-07 15:25:07

"เรืองไกร"ยื่น "ชวน"เตือน "พิธา" ตัดงบตามใจชอบขัด รธน.

Advertisement

"เรืองไกร"ยื่นประธานสภาฯ เตือน "พิธา" ตัดงบตามใจชอบขัด รธน. มาตรา 144 วรรคสอง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.  ที่บริเวณสำนักรับส่งหนังสือ สภาผู้แทนราษฎร นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ได้ส่งเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เตือน ส.ส.และกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ควรปฏิบัติหน้าที่ ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี65 ในชั้น กมธ. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 144 วรรคสอง โดยเคร่งครัด เนื่องจากตนเห็นข่าวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. และ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เกี่ยวกับการจะปรับลดงบประมาณปี 2565 แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ และคงจะต้องเตือนด้วยความหวังดีตามเนื้อข่าว นายพิธาตั้งใจทำงานดี โดยจะใช้ฐานะกรรมาคนหนึ่ง ปรับลดงบประมาณออกจำนวนหนึ่ง และจะนำงบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ รายละเอียดปรากฏทั้งในข่าวและในเฟซบุ๊กไปแล้วนั้น การกระทำดังกล่าวของนายพิธา มีสองส่วน ส่วนหนึ่งทำได้ แต่อีกส่วนหนึ่งทำไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ส่วนที่ทำได้คือ ส.ส. หรือกรรมาธิการ ทำการปรับลดงบประมาณได้ ยกเว้นเฉพาะบางรายการที่ห้ามไว้ ส่วนที่ทำไม่ได้คือ การปรับลดงบประมาณที่มีผลทำให้ ส.ส. หรือ กมธ.มีส่วนในการใช้งบประมาณ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะกระทำมิได้ สิ่งที่นายพิธา คิดและจะทำในส่วนที่สอง คือ อ้างว่าจะนำงบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ จึงทำไม่ได้ กรณีนายพิธา ถือเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เกิดการกระทำตามมา ประกอบกับ กรรมาธิการฯ มีทั้ง ส.ส. และคนที่ไม่ใช่ ส.ส. ดังนั้น เพื่อให้เกิดความระมัดระวังมิให้มีการฝ่าฝืน มาตรา144 จึงเห็นว่า ควรนำเรื่องนี้แจ้งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตือน ส.ส. ในสภา และอีกทางหนึ่ง ก็แจ้งให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง แจ้งเตือนในที่ประชุม กมธ.งบปี65 ต่อไป