"ศิริราช"แจ้ง ปชช. นัดฉีดวัคซีนโควิด 7-11 มิ.ย. มาตามวันเวลากำหนด

2021-06-06 21:15:47

"ศิริราช"แจ้ง ปชช. นัดฉีดวัคซีนโควิด 7-11 มิ.ย. มาตามวันเวลากำหนด

Advertisement

"ศิริราช"แจ้ง ปชช. นัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 7-11 มิ.ย. มารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ส่วนผู้นัดหมายตั้งแต่ 12 มิ.ย. 2564  หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆจะประกาศให้ทราบภายหลัง

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศเรื่อง การรับวัคซีน Covid-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนที่ได้รับการนัดหมายให้มารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านการลงทะเบียนระบบหมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.2564 สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิม สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะประกาศให้ทราบในภายหลัง