"สุชาติ"ตรวจความพร้อมฉีดวัคซีนโควิดมั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงพร้อม

2021-06-06 20:30:07

"สุชาติ"ตรวจความพร้อมฉีดวัคซีนโควิดมั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงพร้อม

Advertisement

"สุชาติ"ตรวจความพร้อมขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง มั่นใจ 45 จุดทั่วกรุงมีศักยภาพพร้อมให้บริการ

เมื่อวันที่ 6  มิ.ย.  นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ดูขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบริการฉีดในวันที่ 7 มิ.ย.64 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ได้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิ.ย.64  ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานครจะมีขั้นตอนให้บริการ 6 จุด ดังนี้ จุดแรก รอลงทะเบียน จุดที่ 2 ลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน จุดที่ 3 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุดที่ 4 คัดกรอง/ซักประวัติ ,ประเมินความเสี่ยง,ลงนามยินยอมการรับวัคซีน จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน และจุดที่ 6 บันทึกติดตามอาการ/นัดหมายเข้ารับการฉีดเข็มที่ 2,ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีผู้รับการฉีดวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความที่จุดปฐมพยาบาล จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ทุกจุดให้บริการมีความพร้อมเต็มที่ เพื่อรองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะเข้ามาฉีดในศูนย์ไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งใช้เวลาโดยรวมทุกจุดประมาณ 40 นาทีต่อคน ศักยภาพฉีดได้วันละ 1,500 คน โดยมีทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นเนล สมุทรสาคร มาให้บริการฉีด เมื่อรวมทุกศูนย์แล้วจะมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน