ภาวะเบาหวานขึ้นตา อันตรายถึงตาบอดตลอดชีวิต

2021-06-07 09:40:49

ภาวะเบาหวานขึ้นตา อันตรายถึงตาบอดตลอดชีวิต

Advertisement

ภาวะเบาหวานขึ้นตา อันตรายถึงตาบอดตลอดชีวิต

“หวานจนขึ้นตา” คำนี้หลายคนอาจเคยได้ยิน หรือพูดเล่น เมื่อดื่มน้ำหวานหรือกินขนมหวานมาก แต่รู้ไหมว่า ภาวะเบาหวานขึ้นจอตามีอยู่จริง เป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากเป็นหนักส่งผลให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย รวมทั้งเส้นเลือดฝอยที่บริเวณจอประสาทตาด้วย ร้อยละ 2 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะสูญเสียดวงตาในภาวะแทรกซ้อนนี้ โดยภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ก็มีวิธีการรักษาที่หลากหลาย แต่ถ้าเป็นถึงขั้นที่สามแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และจะตาบอดไปตลอดชีวิต

“ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา” เกิดจากการที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติจากเบาหวาน โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกายรวมทั้งหลอดเลือดที่จอตา ทำให้เลือดและสารต่าง ๆ รั่วซึมออกมา ทำให้เส้นเลือดตรงจอประสาทตาได้รับความเสียหาย หากปล่อยไว้ไม่รักษาจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

อาการของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเบาหวาน

-ในช่วงระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ

-มีจุดเลือดออกในตา ทำให้มาการมองเห็นพล่าเบลอ

-มีไขมันรั่วในจอตา ทำให้จอประสาทตาบวม

-เลือดออกในน้ำวุ้นตา

-จอประสาทหลุดลอก

การป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

-ไม่กินอาหารที่มีแป้งและไขมันมากเกินไป

-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

-ควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ (ระหว่าง 70-100 mg/dL)

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

-หากผู้ป่วยเป็นในระยะแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ

-ใช้แสงเลเซอร์ ใช้ในระยะที่เลือดออกในตายังไม่มาก

-ฉีดยาเข้าไปในดวงตา ในกรณีผู้ป่วยจอประสาทตาบวม เพื่อลดการบวมขอจอประสาทตา

-การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยมีเลือดเต็มจอประสาทตาหรือจอประสาทตาหลุดลอก

รศ.นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ สาขาวิชาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล