โพลชี้ข่าวสารยุคโควิด ปชช.เชื่อมั่นสื่อโทรทัศน์มากที่สุด

2021-06-06 08:13:02

โพลชี้ข่าวสารยุคโควิด ปชช.เชื่อมั่นสื่อโทรทัศน์มากที่สุด

Advertisement

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด ประชาชนเชื่อมั่นสื่อโทรทัศน์มากที่สุด วอนสื่อมวลชนนำเสนอความจริง ไม่บิดเบือน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี  "ข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด-19" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,213 คน สำรวจวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนติดตามข่าวสารตามความสะดวกของตนเอง ร้อยละ 29.43 โดยติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด ร้อยละ 74.81 ทั้งนี้มองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันให้ความรู้แง่มุมใหม่ ๆ มีการวิเคราะห์เชิงลึก ร้อยละ 52.24 ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุที่มามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ร้อยละ 78.32 สื่อที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 85.24 สิ่งที่อยากฝากบอก “สื่อมวลชน” ณ วันนี้ คือ ควรนำเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน ร้อยละ 78.71 และมีจรรยาบรรณในหน้าที่ ร้อยละ 76.24 ประชาชนมองว่าข่าวในปัจจุบันมีการนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวปลอมมากขึ้นด้วยเช่นกัน บางครั้งข่าวปลอมหรือข่าวที่เป็นกระแสเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะต้องการกลบกระแสข่าวหลักอื่น ๆ “ข้อมูลข่าวสาร” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำสังคม ประชาชนจึงมองว่า “สื่อมวลชน” นั้น ควรทำหน้าที่อย่างเหมาะสม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสรรสร้างสังคมไทย