วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสรัฐบาลจีนบริจาคส่งถึงไทยแล้ว

2021-06-05 13:05:26

 วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสรัฐบาลจีนบริจาคส่งถึงไทยแล้ว

Advertisement

วัคซีนซิโนแวคลอต 2 จำนวน  5 แสนโดสรัฐบาลจีนบริจาคให้รัฐบาลไทยส่งถึงประเทศไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า วัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. วัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส


วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563 จนถึงวันที่ 30 พ.ค.2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส

ขอบคุณเพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย