"ตรีนุช" ลั่นขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

2021-06-04 21:55:58

"ตรีนุช" ลั่นขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย

Advertisement

"ตรีนุช" ลั่นขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยเซฟนักเรียน ครู ครอบคลุมด้านร่างกายจิตใจ การบูลลี่กัน ความปลอดภัยด้านจราจร

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง  รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ว่า การขับเคลื่อนให้สถานศึกษาปลอดภัย เป็นหนึ่งใน 7 วาระเร่งด่วนที่ตนจะขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประชุมวันนี้ตนได้หารือกับตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ศธ.จะร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าความปลอดภัยในสถานศึกษา ความปลอดภัยของนักเรียน และความปลอดภัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีหลายด้าน หลายมิติ เช่น ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ การบูลลี่ระหว่างกัน ความปลอดภัยด้านจราจร เป็นต้น ซึ่ง ศธ.ไม่สามารถดูแลได้ครบทุกมิติ ศธ.จึงพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยตั้งเซฟตี้เซ็นเตอร์ หรือศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. ซึ่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลและมอนิเตอร์อยู่ เบื้องต้น ศธ.อยากให้แต่ละโรงเรียนไปประเมินความเสี่ยงของตน โดยจะมีแบบฟอร์มให้แต่ละโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนเองมาด้วย เพราะโรงเรียนแต่ละพื้นที่มีบริบทและมีความหลากหลายที่แตกต่างกัน เมื่อโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนแล้ว จะทำให้ศธ.มีข้อมูลของโรงเรียนเพิ่มขึ้น

“ทางกระทรวงจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความปลอดภัยและทำตัวชี้วัด เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ตรงจุด ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแอพพิเคชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. จะเป็นศูนย์ใหญ่ และนำศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูก ล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อรับเรื่องต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแล หากไม่ทำจะเกิดอันตรายเสียหายมากกว่านี้ ศธ.จะพยายามจะแก้ปัญหาให้ถูกจุด เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง” น.ส.ตรีนุช กล่าว