"ราชทัณฑ์"แจง "พล.ท.มนัส คงแป้น"หัวใจวายเฉียบพลัน

2021-06-03 17:05:55

"ราชทัณฑ์"แจง "พล.ท.มนัส คงแป้น"หัวใจวายเฉียบพลัน

Advertisement

"ราชทัณฑ์"แจงกรณีการเสียชีวิต "พล.ท.มนัส คงแป้น"แพทย์วินิจฉัยสาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.กรมราชทัณฑ์ รายงานว่า  กรณีการเสียขีวิตของ พล.ท.มนัส คงแป้น ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ นั้น ขอเรียนว่า พล.ท.มนัส คงแป้น อายุ 65 ปี ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม และย้ายเข้ารับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2561 เนื่องจากมีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในโลหิตสูง และหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ โดยเมื่อวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 ขณะเดินออกกำลังกาย มีอาการวูบหมดสติไม่รู้สึกตัว นอนนิ่ง ไม่หายใจ คลำชีพจรไม่ได้ ผู้เห็นเหตุการณ์จึงได้แจ้งผู้คุมและเจ้าหน้าที่ จากนั้นพยาบาลแรกรับคลำชีพจรไม่ได้ ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง จึงได้ทำการกู้ชีพ กดนวดหัวใจ (CPR) และใส่ท่อช่วยหายใจ

จากนั้นเวลา 19.00 น.ตามวันดังกล่าว แพทย์ได้ทำการรักษาเพื่อช่วยชีวิตตามกระบวนการทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งนอกจากนี้ยังได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19 แต่อย่างใด รวมทั้งได้เอ็กซเรย์ปอด พบหัวใจโต จึงทำการกดนวดหัวใจเป็นเวลา 40 นาที พบว่า ร่างกายไม่มีการตอบสนองไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเสียชีวิตในเวลา 19.40 น. แพทย์จึงได้ทำการวินิจฉัยพบว่า ร่างกายเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้