ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม

2021-06-03 14:45:50

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอาหารแก่บุคลากร รพ.บุษราคัม

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากร รพ.บุษราคัม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด- 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รพ.บุษราคัมเข้าร่วมพิธี


ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ เชิญของพระราชทานวางบนพานที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถวายความเคารพและเข้ารับของพระราชทาน พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.บุษราคัม มีกำลังใจในการต่อสู้กับโควิด และดูแลประชาชนต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำหรับ รพ.บุษราคัมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-2 มิ.ย.2564 รวม 1,427 ราย รักษาหายกลับบ้านรวม 611 ราย ส่งรักษาต่อ 65 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 751 ราย เหลือจำนวนเตียงว่าง 1,410 เตียง มีบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆ สลับหมุนเวียนเข้ามาดูแล ปัจจุบันมีประมาณ 250 คน