"ชวน"นัด 9 มิ.ย. พิจารณาร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน

2021-06-03 14:30:23

"ชวน"นัด 9 มิ.ย. พิจารณาร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน

Advertisement

"ชวน"นัดประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 09.30 น.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัด ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มี 9 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.รวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท