"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบ "บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก"

2021-06-03 09:00:50

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบ "บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก"

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบ "บิ๊กตู่-บิ๊กป๊อก"ขวาง อปท.จัดหาวัคซีนโควิด

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม โดยล็อตแรกเข้ามา 1 ล้านโดส ในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานต้องการซื้อวัคซีน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนั้น  แต่ปรากฎว่าพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกของ อปท. แต่ติดล็อกคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่วินิจฉัยว่าระยะแรกเท่านั้นที่รัฐจะเป็นผู้ซื้อ อปท.และภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อโดยตรงได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เคยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 ให้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ซึ่งหากจะพิจารณาคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป็นผลมาจากการร้องเรียนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเมื่อ 11 ม.ค.64 กรณีการนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฉีดให้คนไทยอย่างล่าช้าควรเปิดกาสให้เอกชนและท้องถิ่นสามารถจัดหามาดำเนินการได้นั้น แต่ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินระบุไว้ชัดเจนว่า ไม่ให้ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง ซึ่งแน่นอนว่า ณ ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกยี่ห้อทั่วโลกไม่ยอมขายให้เอกชนอยู่แล้วนอกจากขายให้กับภาครัฐเท่านั้น ดังนั้น การที่ อปท.ต่างๆ จะจัดซื้อจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ของตนผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายของ อปท.ทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พัทยา กทม. ก็บัญญัติไว้ว่าสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนที่ต้องการได้ โดยสามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ก็ออกมาระบุว่าสามารถทำได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การที่ รมว.กระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีขัดขวางการจัดซื้อจัดหาวัคซีนเพื่อนำมาป้องกันโควิด-19 ของ อปท.  จึงอาจเป็นเจตนาแฝงอย่างอื่นหรือไม่ ทั้งๆที่ตนเองผิดพลาด ล้มเหลวในการจัดซื้อจัดหาว้คซีน และการฉีดให้ประชาชน เป็นไปได้อย่างไรที่เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ปลาย ก.พ.64 มาจนถึงปัจจุบัน 3 เดือนกว่ายังฉีดไปได้แค่ 3 ล้านกว่าคนเท่านั้น อีก 7 เดือนจะหมดปีแล้วจะฉีดให้ครบ 65 ล้านคนได้อย่างไร ถ้าไม่เร่งรีบให้ท้องถิ่นหรือ อปท. ออกมาช่วยกันทุกวิถีทาง ซึ่งถ้าติดขัดปัญหาระเบียบหรือข้อกฎหมายใด ก็ควรเร่งแก้ไขและยกเลิกไปเสียในสถานการณ์การต่อสู้ในสงครามโควิดเช่นนี้ ดังนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบสวนไต่สวนเอาผิด รมว.กระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากการขัดขวางการจัดหาวัคซีนของ อปท.ดังกล่าว โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี