"ไฟเซอร์"โต้ข่าวเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 20 ล้านโดส

2021-06-02 18:35:25

 "ไฟเซอร์"โต้ข่าวเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 20 ล้านโดส

Advertisement

"ไฟเซอร์"โต้ข่าวบริษัทเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 20 ล้านโดส ยันขายผ่านหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ฝ่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกเอกสารระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคจำนวน 20 ล้านโดส เข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดำเนินงานรวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้ ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจาและหรืออย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของเราได้อย่างทั่วถึง โดยการเจรจาดังกล่าวได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ขอย้ำว่าในภาวะที่มีการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จะดำเนินการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานสากลระหว่างประเทศเพื่อการกระจายวัคซีนภายใต้แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติเท่านั้น โดยในการรับมือกับภาวะวิกฤติสุขภาพระดับโลก การจัดทำข้อตกลงในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของเรา ณ ขณะนี้ จะดำเนินงานผ่านหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งเราเชื่อว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในภาวะของการระบาดเพื่อจะทำให้เกิดการกระจายและเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในหมู่ประชากรของประเทศนั้น ๆ

เราขอยืนยันว่าทั้งสำนักงานใหญ่ (ไฟเซอร์ อิงค์) และบริษัทไฟเซอร์ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ได้อนุญาตให้องค์กรหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวกลางในการทำการส่งออก ทำการตลาด หรือกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทครายใดในโลกได้รับอนุญาตให้กระจายวัคซีนของเราทั้งสิ้น