จันทบุรีประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.

2021-05-12 08:21:25

จันทบุรีประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.

Advertisement

ผวจ.จันทบุรีออกคำสั่งคุมโควิด-19 ขอประชาชนงดออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. 

“ศรราม” ขอบคุณ “หนิง” ส่งกำลังใจไม่พอ ยังมอบทองรับขวัญ “น้องวีจิ”

อย่ารีรอ "ตุ๊ก จันทร์จิรา" มั่นใจฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดแล้ว

ขอโทษจากใจ "พลอย เฌอมาลย์" ยอมรับการ์ดตก ไม่ได้กักตัว 14 วัน

เมื่อคืนวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสุธี ทองแย้ม  ผวจ.จันทบุรี ได้ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี โดยสาระสำคัญขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.จันทบุรี งดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็น ผู้เข้าออกเวรยาม หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวด เข้าตรวจพื้นที่ ตั้งด่านตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ จัดสายตรวจออกตรวจสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาตรของโรค เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ คำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 64 จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 สั่ง ณ วันที่ 11 พ.ค. 64

ทั้งนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ระลอกใหม่ (คลัสเตอร์ใหม่) จ.จันทบุรี ณ วันที่ 11  พ.ค.64  ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 563 ราย รักษาหาย 196 ราย