แจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิดแพร่ผ่าน 1111

2021-05-11 11:40:48

แจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิดแพร่ผ่าน 1111

Advertisement

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วอนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมาย ต้นเหตุโควิดแพร่ระบาดผานช่องทาง 1111

"หมอมนูญ"ชี้ชัดทำไมคนอ้วนติดโควิดเสี่ยงตาย

ชมก็เยอะตำหนิก็แยะ "เจนนี่" ปล่อยคลิป "ลิลลี่" เต้นคัฟเวอร์ "ลิซ่า" ชาวเน็ตรุมวิจารณ์

“ใบเตย” โชว์เซ็กซี่แบบนอนสต็อป อวดอกตูม-บั้นท้ายเด้ง สุดจัดจ้านย่านหัวหิน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) โดยข้อ 3. กำหนดว่า “หากพบเห็นการกระทำหรือการปล่อยปละละเลยการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและเป็นเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง สามารถแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.)” และนายกรัฐมนตรีได้แถลงเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หากพบการกระทำความผิด หรือปล่อยปละละเลยการกระทำผิดกฎหมาย บ่อนการพนัน ค้าประเวณีและการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลและเบาะแสผ่าน 1111 ใน 5 ช่องทาง คือ

1. สายด่วนของรัฐบาล โทร. 1111 ทุกวันตลอด 24 ชม.

2. ส่งจดหมายมาที่ ตู้ ปณ.1111 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม 10300

3. ผ่านเว็บไซต์ www.1111.go.th ทุกวันตลอด 24 ชม. 

4. ผ่าน Mobile Application (PSC 1111) ทุกวันตลอด 24 ชม.

5. จุดบริการประชาชน 1111 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) (ปัจจุบัน ปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่เดินทางมาด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะกลับมาเป็นปกติ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า จากการประมวลผลการรับเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียน ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ม.ค. - 30 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชน แจ้งเบาะแส ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 รวมทั้งสิ้น จำนวน 172,648 เรื่อง โดยแยกเป็น

1. เรื่องแจ้งเบาะแสแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 45 เรื่อง สามารถยุติเรื่องแล้ว 36 เรื่อง (80 เปอร์เซ็นต์) แบ่งเป็น เรื่องที่พบการกระทำผิด 7 เรื่อง ไม่พบการกระทำผิด 29 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง (20 เปอร์เซ็นต์)

1. เรื่องแจ้งเบาะแสแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 45 เรื่อง สามารถยุติเรื่องแล้ว 36 เรื่อง (80 เปอร์เซ็นต์) แบ่งเป็น เรื่องที่พบการกระทำผิด 7 เรื่อง ไม่พบการกระทำผิด 29 เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง (20 เปอร์เซ็นต์)

2. เรื่องแจ้งเบาะแสบ่อนการพนัน จำนวน 480 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้แล้ว 286 เรื่อง (59.58 เปอร์เซ็นต์) แบ่งเป็น เรื่องที่พบการกระทำผิด 29 เรื่อง ไม่พบการกระทำผิด 257 เรื่อง และมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 194 เรื่อง (40.42 เปอร์เซ็นต์)

3. เรื่องแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินฯ จำนวน 270 เรื่อง สามารถยุติเรื่องแล้ว 144 เรื่อง (53.33 เปอร์เซ็นต์) โดยแบ่งเป็น เรื่องที่พบการกระทำผิด 33 เรื่อง ไม่พบการกระทำผิด 111 เรื่อง และมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 126 เรื่อง (46.67 เปอร์เซ็นต์%)

4. เรื่องขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล และเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวน 171,853 เรื่อง ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อยุติแล้ว 171,288 เรื่อง (99.67 เปอร์เซ็นต์)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายไปทั่วประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์ที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้แจ้งมายังช่องทาง 1111 ดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน งดหรือลดการเดินทาง ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน และป้องกันตนเองไม่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงด้วย ทั้งนี้ เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดและจะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว