ช็อกบุคลากรการแพทย์ติดโควิดระลอก เม.ย. 512 รายใน 57 จังหวัด

2021-05-09 13:20:51

ช็อกบุคลากรการแพทย์ติดโควิดระลอก เม.ย. 512 รายใน 57 จังหวัด

Advertisement

ศบค.ห่วงบุคลากรการแพทย์ เผย 1 เม.ย.-7 พ.ค. ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 512 รายใน 57 จังหวัด เหตุสัมผัส รักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือศูนย์อีโอซี(EOC) กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก. ศบค.)  ให้ความสำคัญบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-7 พ.ค.  มีบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 512 ราย  ใน 57 จังหวัด โดยมีอาการ 285 ราย ไม่มีอาการ 181 ราย  พบมากคือ พยาบาล ผู้ช่วย  ส่วนใหญ่อยู่ใน รพ.ภาครัฐ  กทม.พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อสูงสุด 137ราย ตามด้วย ตรัง 47 ราย ชลบุรี 34 ราย  ทั้งนี้ส่วนใหญ่ติดจากการสัมผัส รักษาผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ