กปน.ลดค่าน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์บ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก

2021-05-06 22:05:22

กปน.ลดค่าน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์บ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก

Advertisement

กปน.ลดค่าน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับยอดการใช้น้ำเดือน พ.ค. - มิ.ย. ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19


เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. มีภารกิจหลักในการจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้บริการในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ให้ลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน นั้น กปน จะลดค่าน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับยอดการใช้น้ำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2564 ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 มาตรการดังกล่าวของ กปน. จะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 97เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมด 2.48 ล้านราย มาตรการนี้จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 2.42 ล้านราย โดยที่ผ่านมา กปน. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำ 10เปอร์เซ็นต์ ในเดือน ก.พ.และ มี.ค. 2564 ด้วย

นายคมกฤช กล่าวต่อว่า มาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร ทั้งนี้ กปน. ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า และลูกบ้านของหอพัก คอนโดต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน 3/4 นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2564 นี้