ศาล รธน.ชี้ "ธรรมนัส" ไม่ขาดคุณสมบัติ ส.ส.-รมต.

2021-05-05 15:55:52

ศาล รธน.ชี้ "ธรรมนัส" ไม่ขาดคุณสมบัติ ส.ส.-รมต.

Advertisement

ศาล รธน.ชี้ "ธรรมนัส"เคยต้องคำพิพากษาของศาลต่างประเทศก่อนสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่ใช่คำพิพากษาศาลไทย จึงไม่เป็นลักษณะต้องห้าม สมาชิกภาพ ส.ส. ความเป็น รมต.ไม่สิ้นสุดลง

"เก๋-ทนายอนันต์ชัย"แจ้งความเอาผิด "บัวขาว-พี่สาว-ผู้จัดการ-เกรียนคีย์บอร์ด" หมิ่นประมาท

แฟนคลับจับพิรุธ "เจนนี่" หวาน "ยิว" เกินเบอร์ อย่างกับคนเป็นแฟนกัน !!

ดาราหนุ่มฮ่องกง "ริคโก้ อึ้ง" เจอพิษคลิปช่วยตัวเองหลุดว่อน อาจโดนปลดจากซีรีส์ (มีคลิป)

"ทอม เครือโสภณ”ฉะอธิบดียันบินมาฉีดวัคซีนโควิดอเมริกาได้จริง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 พ.ค.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า  ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ร.อ.ธรรมนัส รับว่าเคยต้องคำพิพากษา ว่ากระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลแขวงนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งมีข้อที่ต้องพิจารณาว่าข้อที่ว่าเคยต้องคำพิพากษา หมายความถึงความพิพากษาของศาลไทยเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคหนึ่ง ระบุถึงอำนาจอธิปไตย ซึ่งหมายถึงอำนาจอธิปไตยคือมีความเด็ดขาดสมบูรรณ์ ไม่อยู่ในอาณัติของรัฐอื่น การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตย ย่อมไม่ตกอยู่ในอาณัติหรืออำนาจของตุลาการรัฐอื่น ดังนั้นการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ การตีความคำพิพากษาของศาลต่างประเทศให้มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เพราะตามหลักอธิปไตยของรัฐ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ คำพิพากษารัฐใดก็จะมีผลในรัฐนั้น หากตีความว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด หมายรวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วย ทำให้ไม่อาจกลั่นกรอง หรือตรวจสอบความชอบด้วยหลักนิติธรรมของกระบวนการพิจารณาของศาลต่างประเทศ และขัดกับหลักการต่างตอบแทน คือศาลต่างประเทศไม่ต้องบังคับหรือยอมรับคำพิพากษาของศาลไทย ทำให้อำนาจอธิปไตยทางศาลของไทยถูกกระทบกระเทือนอย่างมีนัยสำคัญ แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ร.อ.ธรรมนัส เคยต้องคำพิพากษาของศาลต่างประเทศก่อนสมัครเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย ร.อ.ธรรมนัส จึงไม่เป็นลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) สมาชิกภาพ ส.ส.ไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10)

แท็กที่เกี่ยวข้อง