กทม.สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ค้นหาผู้ป่วยโควิดในชุมชนส่งเข้าระบบรักษา

2021-05-03 20:05:38

กทม.สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ค้นหาผู้ป่วยโควิดในชุมชนส่งเข้าระบบรักษา

Advertisement

กทม.สั่ง 50 เขตตั้งศูนย์ประสานงานค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุกในชุมชนเร่งส่งเข้าระบบการรักษา

"ติ๊ก กุ้งพลอย" ฉะเดือด "ศรราม" อีกครั้ง หลังเห็น "วีจิ" ไร้พัฒนาการ

เปิดภาพเมียหลวงบุกงานแต่งโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแผนการตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตรวจประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อหาผู้ตดเชื้อโควิด-19 โดยจะดำเนินการในเขตที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก่อน ทั้งนี้จะดำเนินงานรูปแบบเดียวกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตคลองเตย โดยเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้วจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อประสานผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา อาทิ การเตรียมเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ การปฏิบัติตัวระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล การปฏิบัติตัวระหว่างพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ พร้อมกันนี้จะส่งรายชื่อให้ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เพื่อเตรียมประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพ หรือมูลนิธิ หรือสำนักงานเขต เพื่อจัดรถรับผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขต จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระดับเขต เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมหาสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ ระหว่างรอนำส่งไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ดังเช่นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสะพาน ในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อระหว่างรอรถนำส่งสถานพยาบาล โดยจุดพักคอยดังกล่าวควรเป็นสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจดูดซับฝุ่นหรือเชื้อโรค นอกจากนี้ให้ประสานหน่วยงานความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ติดเชื้อใช้ประโยชน์ระหว่างรอส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป