หมอกควันเชียงใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น

2017-04-08 16:55:39

หมอกควันเชียงใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น

Advertisement

ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น ดอยสุเทพหาย มองแทบไม่เห็นจากระยะไกล สั่งทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เฝ้าระวังการเกิดจุด ฮอตสปอต (Hot Spot)ในช่วงเช้าจนถึงบ่ายของวันนี้ (8เม.ย.60) บริเวณดอยสุเทพ-ดอยปุย จากถนนสายซุปเปอร์ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เชิงสะพานป่าตันเรื่อยมาจนถึงถนนห้วยแก้ว มองไม่เห็นดอยสุเทพ แล้ว เหตุเพราะถูกบดบังด้วยหมอกควันสีขาว แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้ อปท.พ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้บริเวณชุมชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รอบท่าอากาศยาน และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และในเขตชุมชนให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดจุด Hotspot ขึ้นโดยเด็ดขาด


แท็กที่เกี่ยวข้อง