ด่วน! อธิบดี พช.เรียกบรรจุพัฒนากรเสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

2021-04-24 16:55:36

ด่วน! อธิบดี พช.เรียกบรรจุพัฒนากรเสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

Advertisement

ด่วน! อธิบดี พช. เรียกบรรจุพัฒนากร เสริมทัพขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) เพิ่มเติม จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุ จำนวน 70 อัตรา มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการบรรจุและรับฟังคำชี้แจงการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น.โดยในการเรียกบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกท่าน จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านไปรายงานตัวดังนี้

1) ในกรณีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัว ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 กรุงเทพฯ 

2) ผู้ที่พักอาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตัว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดที่ตนพักอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน

โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าว ได้มารายงานตัวและปฏิบัติตามขั้นตอนพร้อมทั้งเตรียมเอกสาร ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดังนี้

1) ผู้สอบแข่งขันได้ทุกราย สแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัวทางระบบออนไลน์ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่ 6 พ.ค. 2564

2) จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดแล้วนำส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 11 พ.ค. 2564 

ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการตามวันและเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จะถือว่าท่านขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการใหม่ทุกท่านจะช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน เข้าใจว่าแม้มนุษย์จะแตกต่างกันตามบริบทสังคม แต่มีความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสที่จะก้าวหน้า ทุกท่านจึงต้องตั้งมั่นในศรัทธาและแรงบัลดาลใจที่อยากเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุข และเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ข้าราชการใหม่และครอบครัวทั้ง 70 คน ที่จะได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนให้ได้รับความชื่นใจในตำแหน่งที่ทรงเกียรติ คือ พัฒนากร ซึ่งเสมือนศรัทธาที่เดินได้ของพี่น้องประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 21416175-7

แท็กที่เกี่ยวข้อง