โพลชี้คนส่วนใหญ่ยอมรับ รธน. 2560

2017-04-08 10:45:33

โพลชี้คนส่วนใหญ่ยอมรับ รธน. 2560

Advertisement

โพลชี้คนส่วนใหญ่ยอมรับ"รัฐธรรมนูญ 2560 คาดหวังให้บ้านเมืองเจริญ มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมาถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ฉบับที่ 20 พบว่าประชาชน ร้อยละ 77.26 คาดหวังให้ บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน , ร้อยละ 74.28 อยากรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของประชาชน  และร้อยละ 72.83 เห็นว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเคารพและยอมรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง