"กุลวลี" ร่วมกับคณะสงฆ์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ป่วยยากไร้

2021-04-10 20:50:59

"กุลวลี" ร่วมกับคณะสงฆ์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ป่วยยากไร้

Advertisement

"กุลวลี" ร่วมกับคณะสงฆ์มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ไม่โทษใคร "โย ยศวดี" ติดโควิด-19

เฮี้ยนแน่แม่เอ๊ย !! "หมิว สิริลภัส" โพสต์เดือด ! ถ้าตายจะจองเวรรัฐบาลทุกคน โดยเฉพาะ...?

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ร่วมกิจกรรมโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองราชบุรี  จำนวน 13 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ( ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ) จัดขึ้นโดย พระราชวัลภาจารย์  เจ้าคณะอำเภอเมือง  เจ้าอาวาสวัดหนองหอย และพระครูวาทีธรรมวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม  นายอำเภอเมือง  นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี  พร้อมสมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม


น.ส.กุลวลี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  มาตั้งแต่ปี  2558  ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี แล้ว มีการออกตรวจเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่เป็นช่วงนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ทำให้คณะสงฆ์ได้ประสานนำผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ แต่ละหลังคาเรือนที่มีรายชื่อ เดินทางมารับสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็นที่วัดแทนการไปเยี่ยมที่บ้าน โดยให้ส่งตัวแทนมารับสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม เครื่องกระป๋อง ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น รวมถึงพัดลมบรรเทาช่วงอากาศร้อน  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

สำหรับงานดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข  ตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย