ลูกเรือชุดใหม่เดินทางถึงสถานีอวกาศ

2021-04-10 07:35:19

ลูกเรือชุดใหม่เดินทางถึงสถานีอวกาศ

Advertisement


นักบินอวกาศ 3 คนชาวรัสเซียและชาวอเมริกัน ประสบความสำเร็จในการออกเดินทางจากโลก และเดินทางถึงจุดหมาย สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ไอเอสเอส โดยปลอดภัย เมื่อวันศุกร์

นายมาร์ค แวนเดอ ไฮ นักบินอวกาศขององค์การนาซา สหรัฐ และ 2 นักบินอวกาศขององค์การอวกาศ “รอสคอสมอส” รัสเซีย คือนายโอเล็ก โนวิตสกี และนายปีเตอร์ ดูบรอฟ ออกเดินทางจากโลก เมื่อเวลา 12.42 น. ด้วยยานอวกาศโซยูซ เอ็มเอส-18 ของรัสเซีย จากศูนย์อวกาศไบโคนูร์ ในประเทศคาซัคสถาน ที่รัสเซียเช่าดำเนินการยานโซยูซ เอ็มเอส-18 เข้าเชื่อมต่อสถานีไอเอสเอส หลังการเดินทางโคจรรอบ 2 เที่ยว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ

นับเป็นการเดินทางสู่อวกาศเป็นครั้งที่ 2 ของแวนเดอ ไฮ และครั้งที่ 3 ของโนวิตสกี ส่วนดูบรอฟเป็นครั้งแรกนักบินอวกาศทั้งสาม จะประการอยู่ในสถานีไอเอสเอสนานหลายเดือน เพื่อทำการวิจัยทดลองหลายร้อยรายการ ทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยีชีวิภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และธรณีศาสตร์

ก่อนการไปถึงของนักบินอวกาศชุดใหม่ 3 คน บนสถานีไอเอสเอสมีนักบินอวกาศนานาชาติ ประจำการอยู่แล้ว 7 คน ประกอบด้วย นักบินอวกาศของนาซา 4 คน รัสเซีย 2 คน และญี่ปุ่น 1 คน.