"เอส แอนด์ พี" ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริ้นท์"

2021-04-07 10:20:50

"เอส แอนด์ พี" ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริ้นท์"

Advertisement

S&P ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริ้นท์" มุ่งลดปัญหาพลาสติกอย่างยั่งยืน


กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ที่2 จากซ้าย) พร้อมด้วย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ขวาสุด) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริ้นท์" ภายใต้โครงการ SEA Circular ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จัดโดย สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนำพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งร่วมศึกษาการใช้และทิ้งพลาสติก บ่งชี้โอกาสในการลดผลกระทบ ตลอดจนสนับสนุนการลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม อันจะช่วยลดปัญหามลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.จินดารัตน์ เทเลอร์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ SEA Circular in Thailand และอุปนายกสมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) (ที่2 จากขวา) ให้การต้อนรับ ณ ห้องกมลทิพย์1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


แท็กที่เกี่ยวข้อง