เวียดนามถ่ายโอนอำนาจผู้นำ

2021-04-06 10:10:47

เวียดนามถ่ายโอนอำนาจผู้นำ

Advertisement


รัฐสภาเวียดนาม ในกรุงฮานอย มีมติเมื่อวันจันทร์ ให้นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรี ขยับขึ้น รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ และนายฝ่าม มินห์ จินห์ รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนาม มีมติเสียงข้างมากอย่างท่วมท้น ให้แต่งตั้งนายเหวียน ซวน ฟุก วัย 66 ปี สมาชิกลำดับที่ 2 ของโปลิตบูโร หรือ กรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ แทนนายเหวียน ฝู จ่อง วัย 76 ปี ที่ขอลาออก แต่ยังคงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 1 ของ 18 คนในคณะโปลิตบูโรชุดปัจจุบันนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนาม ที่มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานาธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ รองจากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

ขณะที่นายฝ่าม มินห์ จินห์ วัย 62 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคง ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนายเหวียน ซวน ฟุก นายฝ่ามได้รับการยกย่อง จากผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำจังหวัดกวงนินห์ ติดเขตแดนจีนทั้งนี้ ทั้งนายเหวียน ฝู จ่อง และนายเหวียน ซวน ฟุก ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ จากกฏเกณฑ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ที่กำหนดอายุของสมาชิกระดับสูง ว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงต่ออีกสมัย ต้องมีอายุระหว่าง 60-65 ปี แต่ทั้งสองคนมีอายุมากกว่า 65 ปีแล้ว.